Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van een rechtbank, gerechtshof, College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) of de Centrale Raad van Beroep (CRvB) kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

Elk gerecht heeft een eigen klachtenformulier. Wanneer u een klacht heeft, vult u deze digitaal in. Vervolgens kiest u of u het formulier digitaal verzendt of wilt printen en per post versturen.

U kunt een klacht indienen bijvoorbeeld als u:

  • te lang moet wachten op de afhandeling van uw zaak
  • vindt dat u niet correct te woord bent gestaan
  • niet tevreden bent over de bereikbaarheid van de medewerkers van het gerecht

Een klacht over een rechter en de uitspraak wordt niet op deze wijze behandeld.

De manier waarop klachten over rechters worden behandeld is bedroevend
Een klacht van een burger tegen een rechter wordt nu afgehandeld door de Procureur-Generaal bij de Hoge raad. Slechts in een zeer uitzonderlijk geval leidt dat tot een daadwerkelijk onderzoek door de Hoge raad. In de meeste gevallen werden klachten -ook terechte- eenvoudigweg niet ontvankelijk te verklaard (geen “genoegzame gronden).

U kunt ook een klacht over een rachter indienen bij de rechtbankpresident.