Rechtssysteem en rechtbanken

Het recht is onder te verdelen in twee grote gebieden: het private recht ofwel het civiele recht en het publieke recht. Privaat recht gaat om de rechtsverhouding tussen burgers. Twee burgers hebben dus een probleem onderling en gaan hiermee naar de rechter. Privaat recht is onder te verdelen in verschillende kleinere rechtsgebieden, zoals verbintenissenrecht, goederenrecht, erfrecht en nog vele anderen. Publiek recht gaat over de rechtsverhouding tussen overheid en burger. Het is onder te verdelen in een aantal grotere rechtsgebieden zoals strafrecht, bestuursrecht en staatsrecht.

Mediation
Mediaton Behalve een rechtsgang zijn er andere manieren om een oplossing te vinden voor een conflict. Een voorbeeld …
Meer lezen

Klachten
Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van een rechtbank, gerechtshof, College van …
Meer lezen

Toezicht
Raad voor de rechtspraak De Raad voor de rechtspraak vormt het bestuur van de meeste rechtsprekende organisaties in …
Meer lezen

Rechters
Nederland telt circa 2.400 rechters en 800 officieren van justitie. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) is …
Meer lezen

Rechtsgebieden
De rechtspraak is opgedeeld in rechtsgebieden: civiel recht, strafrecht en bestuursrecht. Kantonrechtspraak is een …
Meer lezen

Rechtbanken
Rechtbanken Een rechtszaak vindt in eerste instantie plaats bij één van de 11 rechtbanken. Daar wordt beslist …
Meer lezen

Rechtssysteem
Nederland is een democratische rechtsstaat. Democratisch, omdat wij (de burgers) kiezen wie het land regeert. Eens per …
Meer lezen