Mediaton

Behalve een rechtsgang zijn er andere manieren om een oplossing te vinden voor een conflict. Een voorbeeld is mediation. U probeert samen met de wederpartij het conflict op te lossen. Dit doet u onder begeleiding van een mediator. De mediator bemiddelt en is onafhankelijk.

Er is geen rechter bij betrokken. Echter ook tijdens een rechtszaak kunt u om mediation vragen. De wederpartij moet dit dan ook willen. Als de rechter mediation toestaat dan legt hij de rechtszaak stil. Als mediation lukt dan stopt de rechtszaak en anders gaat de rechtszaak weer verder.

Mediation in de praktijk

Bij elke rechterlijke instantie werkt een mediationmedewerker. U kunt aan deze medewerker uw conflict uitleggen.  Als het conflict geschikt is voor mediation dan kan hij een mediator adviseren en een afspraak maken met een mediator.

Vervolgens is er een eerste gesprek met de wederpartij bij een mediator. Als dit gesprek goed gaat dan kunnen er vervolgafspraken worden gemaakt.

Tijdens het laatste gesprek wordt er een overeenkomst getekend door u en de tegenpartij. Dit heet de vaststellingsovereenkomst. Er wordt namelijk vastgesteld wat het probleem is en hoe het moet worden opgelost. Alle gemaakte afspraken met de wederpartij staan er in. U kunt bijna alles afspreken. Het gaat niet alleen om regels uit de wet, maar bijvoorbeeld ook de omgang met elkaar.

Er kan ook een schadevergoeding worden overeengekomen. Óf u krijgt een schadevergoeding van de tegenpartij, óf u moet aan de wederpartij een schadevergoeding betalen.

U kunt ook een deel van het conflict oplossen. U legt dit vast in de overeenkomst. Voor het niet-opgeloste deel van het conflict kunt u alsnog naar de rechter gaan. De rechter zal dan een oordeel geven over dit deel van het conflict. Omdat een deel van het conflict is opgelost duurt de rechtszaak minder lang.

De vaststellingsovereenkomst wordt verbroken en dan..

Partijen komen soms de vaststellingsovereenkomst niet na. Dit kan één van de partijen zijn maar ook beide partijen. Als de overeenkomst wordt verbroken door de wederpartij dan kunt u naar de rechter gaan. De rechter zal dan oordelen of de overeenkomst is verbroken. Als hij oordeelt dat dit zo is dan kan de rechter de volgende dingen doen:

  • De overeenkomst ontbinden. De overeenkomst houdt dan op te bestaan. U kunt alsnog uw conflict aan een rechter voorleggen. En een stilgelegde rechtszaak gaat weer verder.
  • De rechter kan bepalen dat de wederpartij u een schadevergoeding moet betalen omdat de wederpartij de afspraak niet is nagekomen.

Kosten

Elke mediator heeft zijn eigen tarief. De meeste mediators hebben een uurtarief. Vaak kost het eerste gesprek € 75. U betaalt samen met de wederpartij de kosten.

U moet ook betalen als de mediation is mislukt.

U kunt aan de Raad voor Rechtsbijstand een tegemoetkoming in de kosten vragen. De hoogte van uw inkomen en vermogen bepaalt of u een deel van de kosten niet hoeft te betalen. De regels zijn te vinden op: www.rechtsbijstand.nl.

Voordelen mediation ten opzichte van een rechtszaak

  • Het conflict is vaak sneller opgelost dan bij een rechtszaak.
  • Bij mediation kunt u veel meer dingen regelen met de wederpartij dan bij een rechtszaak.
  • U kunt samen met de wederpartij alles uitspreken en alles op een goede manier afsluiten.
  • Als u eerst mediation heeft geprobeerd en daarna naar de rechter gaat dan is het conflict vaak duidelijker. En soms is een deel van het conflict dan al opgelost.
  • Vaak goedkoper dan een rechtszaak.