Nederland is een democratische rechtsstaat. Democratisch, omdat wij (de burgers) kiezen wie het land regeert. Eens per vier jaar mogen we naar de stembus. Een rechtsstaat, omdat iedereen zich aan het Nederlandse recht moet houden. Bij een juridisch conflict beslist de rechter. Voor de rechter is iedereen gelijk. De rechters in Nederland zijn onafhankelijk en onpartijdig. Zijn beslissing wordt een vonnis of uitspraak genoemd. De rechter legt indien nodig een passende maatregel of straf op. Het oordeel van de rechter is bindend.

De Rechtsbronnen

  • De Wet
  • De Rechtspraak
  • De Gewoonte
  • De Verdragen