Rechtbanken

Een rechtszaak vindt in eerste instantie plaats bij één van de 11 rechtbanken. Daar wordt beslist over civiel recht, bestuursrecht en strafrecht. Het gaat om de volgende rechtbanken:

 • Amsterdam
 • Den Haag
 • Gelderland
 • Limburg
 • Midden-Nederland
 • Noord-Holland
 • Noord-Nederland
 • Oost-Brabant
 • Overijssel
 • Rotterdam
 • Zeeland-West-Brabant

Gerechtshoven
Bent u het oneens met de uitspraak van de rechter, dan kunt u in hoger beroep bij het gerechtshof. De Gerechtshoven behandelen strafzaken, civiele zaken (zoals scheiding), kantonzaken (zoals ontslag) en belastingzaken.

Er zijn 4 Gerechtshoven:

 • Amsterdam
 • Arnhem-Leeuwarden
 • Den Haag
 • ’s-Hertogenbosch

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft een Ondernemingskamer. Dit is een landelijk rechterlijk orgaan. Het heeft de taak juridische geschillen in Nederlandse vennootschappen te beoordelen en hier bindende uitspraken over te doen. Een recent voorbeeld is de zaak van ADO Den Haag tegen haar eigenaar Wang. Meneer Wang had ADO gekocht maar was zijn betalingsverplichtingen niet nagekomen. De rechter heeft beslist dat Wang in gebreke was en alsnog moest betalen. Inmiddels heeft hij het geld overgemaakt.

Hoge Raad
De Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland en kan besluiten dat een rechtszaak over moet. De Hoge Raad kan ook besluiten dat een rechtszaak heropend moet worden (herziening).

Het College van Beroep van het Bedrijfsleven
Het College van Beroep van het Bedrijfsleven behandelt zaken in hoger beroep over de Mededingingswet, Postwet, Warenwet, Telecommunicatiewet en financiële toezichtwetgeving. Ook doet het tuchtrechtspraak voor accountants en hoger beroep over de Meststoffenwet.

De Centrale Raad van Beroep
De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over zaken over studiefinanciering, sociale zekerheidsrecht en ambtenarenrecht.

De Raad van State
De Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter. Ze beslist bijvoorbeeld over juridische geschillen omtrent bestemmingsplannen. Ook behandelt de Raad van State vreemdelingenzaken in hoger beroep.