Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak vormt het bestuur van de meeste rechtsprekende organisaties in Nederland: 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven, het CBb en CRvB. De Raad moet ervoor zorgen dat rechters hun werk goed kunnen doen: onafhankelijk, onpartijdig en met de juiste kennis. De Raad moet opkomen  voor de belangen van de Rechtspraak in de politiek.

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.