Maximaal 30 kilometer per uur in de bebouwde kom

De Tweede Kamer heeft op 27 oktober besloten om de maximumsnelheid in de bebouwde kom te verlagen naar dertig kilometer per uur. De motie van Kröger en Stoffer werd met een meerderheid van 91 stemmen aangenomen en zo was de verlaging naar dertig kilometer per uur binnen de bebouwde kom een feit. In de motie wordt gewezen op de onderzoeken van SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid), waaruit zou blijken dat er veel voetgangersongevallen plaatsvinden binnen de bebouwde kom. Tussen 2010 en 2019 kwamen gemiddeld 59 voetgangers om per jaar. Uit het onderzoek blijkt ook dat de snelheid van het voertuig van grote invloed is op de overlevingskans van de voetganger. SWOV geeft aan dat alleen een snelheid onder de dertig kilometer per uur goede kans geeft op overleven. In het bijzonder zouden kinderen gebaat zijn bij een snelheidsverlaging. De kans op overleven neemt voor hen behoorlijk toe wanneer er dertig kilometer per uur gereden wordt in plaats van vijftig kilometer per uur. Deze informatie bleek dus genoeg reden voor de Tweede Kamer om de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom naar beneden te schroeven.

In de steden Oslo en Helsinki werd al gekeken naar de kansen op het verminderen van verkeersongevallen door de snelheid te verlagen naar dertig kilometer per uur. In 2019 was er in beide steden geen enkel slachtoffer te betreuren.

Behalve een vermindering in het aantal slachtoffers, kent de snelheidsverlaging in de bebouwde kom nog andere gevolgen. Zo zal het geluidsoverlast ten gevolge van rijdend verkeer ook afnemen. Tien auto’s die dertig kilometer per uur rijden zouden evenveel lawaai veroorzaken als vijf auto’s die vijftig kilometer per uur rijden. Wat betreft concentratieproblemen zou de snelheidsverlaging dan ook een positieve uitwerking kunnen hebben voor omwonenden.

Ook de vervuiling afkomstig van de auto’s zal afnemen bij een snelheidsverlaging. De ozonconcentratie zal op warme dagen ook verminderen. Deze vermindering is van positieve invloed op de gezondheid van de mens. Volgens een Brits onderzoek zorgt luchtvervuiling namelijk op dit moment voor meer doden dan door verkeersongevallen.

Betekent deze motie dat er nergens meer 50 kilometer per uur gereden zal worden? Nee, zeker niet. De minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen keurde eerder de motie van Kröger en Stoffer af. Ze was van mening dat de overwegingen rondom de snelheid binnen de bebouwde kom bij de gemeenten zelf zouden moeten liggen. Zo is het op dit moment ook geregeld. In zeventig procent van de wegen binnen de bebouwde geldt namelijk al een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur. Met deze motie is echter geregeld dat 30 kilometer per uur de norm is binnen de bebouwde kom en vijftig kilometer per uur de uitzondering. Een aanpassing die volgens SWOV ervoor kan zorgen dat er zo’n 22 tot 31 procent minder gewonden en doden vallen bij ongelukken.

Er zullen dus zeker genoeg wegen blijven bestaan waar er vijftig kilometer per uur gereden kan worden. De norm is alleen teruggeschroefd naar dertig kilometer per uur. Hoe weet je dan hoe hard je ergens mag rijden? Door eenvoudigweg naar de borden te kijken. De snelheidsborden zullen leidend zijn.