Milieu in Nederland

Milieu is onze natuurlijke omgeving en die omgeving heeft invloed op ons. Maar mensen, en in grote mate ondernemers, hebben op hun beurt ook invloed op het milieu. Denk aan bedrijvigheid die leidt tot vervuiling, zoals smog of plastic soep. Maar ook de uitputting van fossiele grondstoffen en flora en fauna wordt een steeds groter probleem. Daarnaast tasten we de omgeving aan door bijvoorbeeld verstedelijking.

Maximaal 30 kilometer per uur in de bebouwde kom
De Tweede Kamer heeft op 27 oktober besloten om de maximumsnelheid in de bebouwde kom te verlagen naar dertig kilometer …
Meer lezen

Milieuvervuiling melden
Milieuvervuiling delicten Bij milieudelicten gaat het meestal om economische misdrijven. De overtreding wordt dan …
Meer lezen

Milieuvervuiling
Nederland scoort slecht ten opzichte van het Europese gemiddelde. Gelukkig zijn er steeds meer ondernemers die deze …
Meer lezen