Milieuvervuiling melden

Milieuvervuiling delicten 

Bij milieudelicten gaat het meestal om economische misdrijven. De overtreding wordt dan begaan om geld te verdienen. Dan worden bijvoorbeeld chemische stoffen in een rivier geloosd in plaats van ze op een verantwoorde manier en tegen kosten af te voeren. Milieuovertredingen zijn meestal strafbaar gesteld in de Wet op de Economische Delicten. Een boer die bijvoorbeeld de mestwetgeving overtreedt kan, op basis van de Wet op de Economische Delicten, worden vervolgd. Maar ook een overtreding van milieuwetgeving, de Woningwet, of het Vuurwerkbesluit is een economisch delict.

U kunt bijvoorbeeld een melding doen als een persoon of bedrijf zorgt voor luchtvervuiling, bodemvervuiling, stankoverlast of geluidsoverlast. Maar bijvoorbeeld ook als iemand illegaal afval stort of beschermde dieren illegaal houdt.

De rol van de gemeente

De gemeente moet het milieu in haar grondgebied beschermen. Zij moet ongewenste situaties voorkomen. Hiervoor heeft de gemeente toezichthouders. Zij controleren of iedereen zich aan de regels houdt. Ook geven ze informatie.

De rol van de politie

Ook de politie bewaakt de milieuregels. De politie kan vaak al vroeg foute situaties herkennen en hier tegen optreden.

De gemeentelijke toezichthouders

Denkt een toezichthouder dat milieuregels worden overtreden? Dan mag hij:

  • bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan
  • documenten bekijken en kopieën maken
  • monsters nemen en spullen onderzoeken
  • voertuigen stoppen en onderzoeken
  • om informatie vragen

Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie. Een toezichthouder moet zich altijd kunnen legitimeren.

Overige instanties

Niet alleen de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt. Ook andere instanties doen dit. Bijvoorbeeld de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

U kunt het volgende doen:

  • U meldt milieuvervuiling of milieuoverlast bij de gemeente.
  • U kunt dit ook melden via Milieuklachten.nl. Uw melding of klacht gaat dan automatisch naar de juiste instantie.