Milieutoezicht

Het verbeteren van het milieu blijft in eerste plaats een overheidstaak. Het belangrijkste ministerie voor wat betreft het aanpakken van de milieuproblematiek is het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Toezichthouders
De organisaties die toezicht houden op het milieu zijn overheidsinstanties. Ze worden gefinancierd door de Europese, …
Meer lezen