Natuurfondsen en organisaties

Nederland telt tal van natuurorganisaties die opkomen voor natuurbelangen. Nederland heeft verschillende beschermde natuurgebieden, zoals het waddengebied. Verschillende wetten en regels beschermen deze gebieden.Veel natuurbeheer gebeurt door grote gespecialiseerde natuurbeheerders, natuur- en milieuverenigingen, in natuurreservaten. Daarnaast vindt er op basis van contracten en beheersovereenkomsten natuurbeheer plaats buiten natuurreservaten door bijvoorbeeld particuliere boseigenaren, individuele boeren, verenigingen voor agrarisch landschaps- en natuurbeheer – via agrarisch natuurbeheer – en wildbeheerseenheden.

Provinciale Landschappen
De provinciale Landschappen beschermen meer dan 600 Nederlandse natuurgebieden. Naast het beheer van natuurterreinen is …
Meer lezen

Natuurmonumenten
Natuurmonumenten zet zich in voor een leefbaar Nederland met voldoende ruimte voor het voortbestaan van de natuur in al …
Meer lezen

IVN
Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. IVN is een landelijke organisatie die mensen op lokaal niveau bij de …
Meer lezen

NME
Het Fonds NME is een vermogensfonds dat de opbrengsten uit het vermogen aanwendt om natuur- en milieueducatie te …
Meer lezen

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer Staatsbosbeheer is de bos- en natuurbeheerder van de Nederlandse staat. De organisatie beheert in …
Meer lezen