Het Fonds NME is een vermogensfonds dat de opbrengsten uit het vermogen aanwendt om natuur- en milieueducatie te stimuleren in Nederland. Zowel particuliere initiatieven als projecten van verenigingen en stichtingen komen in aanmerking voor een gift of garantiestelling uit het Fonds NME.

Fonds NME ondersteunt initiatieven op het gebied van natuur- en milieueducatie in heel Nederland. Zowel particuliere initiatieven als projecten van verenigingen en stichtingen komen in aanmerking.

Meer over NME