Vogelbescherming

Vogelbescherming Nederland is een onafhankelijke, landelijke natuurbeschermingsorganisatie.
Vogelbescherming Nederland vormt een vereniging met circa 150.000 leden, een professionele staf en ruim 350 actieve vaste vrijwilligers. Sinds 1994 is Vogelbescherming Nederland partner van BirdLife International, de organisatie die wereldwijd opkomt voor vogels en hun leefgebieden.

Vogelbescherming Nederland richt zich op het opzetten van beschermingsprojecten, samenwerking met relevante partijen, voorlichting en educatie, juridische bescherming en politieke lobby.

Vogelbescherming Nederland geeft drie bladen uit. Het tijdschrift Vogels is het algemene ledenblad en komt vijf keer per jaar uit. Voor jeugdleden is er Vogels Junior dat eveneens vijf keer per jaar verschijnt. Daarnaast is er Vogelnieuws. Dit blad zet het beschermen van vogels in een breder perspectief van beleid, onderzoek en natuurbeheer en richt zich op beheerders, beleidsmakers, onderzoekers en vogelaars.

Vogelopvang
Een hulpbehoevende vogel helpen, hoe pak ik dat aan? Als u bepaald heeft dat de vogel hulp nodig heeft, doe dan het …
Meer lezen

Sovon
Sovon Vogelonderzoek Nederland is een non-profit organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van …
Meer lezen

Bescherming van trekvogels
Vogels zijn geliefd bij mensen, maar veel soorten gaan hard achteruit, juist door wat wij mensen allemaal op aarde …
Meer lezen

Vogelbescherming Nederland
Vogelbescherming Nederland is een onafhankelijke, landelijke natuurbeschermingsorganisatie. Een actieve vereniging die …
Meer lezen