Algemeen bijzondere scholen

Bijzondere scholen die werken vanuit een opvoedkundige overtuiging heten ook wel algemeen (of neutraal) bijzondere scholen. Voorbeelden daarvan zijn:

montessorischolen

jenaplanscholen

daltonscholen

vrijescholen

freinetscholen

nutsscholen

overige minder bekende schooltypen

Deze onderwijsvormen doen vaak een beroep op de zelfstandigheid van de leerling en gaan uit van de belevingswereld van het kind. Ze maken deel uit van een beweging die ook wel ‘vernieuwingsonderwijs’ heet.