Brede scholen

Brede scholen werken nauw samen met andere organisaties. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, muziek of kinderopvang. Op sommige brede scholen krijgen leerlingen ook extra taallessen of zijn er extra activiteiten na schooltijd. Hierdoor krijgen kinderen meer kansen om zich te ontwikkelen.