Confessioneel bijzondere scholen

Confessionele bijzondere scholen zijn bijzondere scholen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag. Dat zijn bijvoorbeeld:

rooms-katholieke scholen

protestants-christelijke scholen

islamitische scholen

joodse scholen

hindoeïstische scholen