Openbare scholen

Een openbare school staat open voor leerlingen van iedere godsdienst of levensbeschouwing. Sommige openbare scholen werken volgens een pedagogisch concept, maar dat doen ze lang niet allemaal. Ongeveer 1/3 van de Nederlandse kinderen gaat naar een openbare school. Een openbare school mag nooit een leerling of leraar afwijzen vanwege zijn of haar levensovertuiging.