Scholen voor speciaal basisonderwijs

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Ze kunnen moeilijk leren, hebben een handicap of gedragsproblemen. Deze kinderen kunnen soms niet naar een ‘gewone’ basisschool. Op een school voor speciaal basisonderwijs (sbo-school) zijn de groepen kleiner en krijgen leerlingen meer begeleiding. Scholen voor speciaal onderwijs (so-scholen) zijn bedoeld voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of ernstige gedragsproblemen.

Leerlingen op een speciale basisschool krijgen dezelfdevakken als op een gewone basisschool.

Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit heet passend onderwijs.