HBO

Het hoger beroepsonderwijs, dat wordt afgekort als hbo, is een onderwijsvorm binnen het hoger onderwijs.
Hbo-opleidingen worden verzorgd door hogescholen. Zij leiden op tot hogerkaderfuncties binnen het bedrijfsleven en de overheid. In tegenstelling tot universiteiten zijn hbo-opleidingen primair gericht, naast de overdracht van vaktheoretische kennis, op de ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk.

Studiefinanciering
Gaat u een beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen? Of studeren aan een erkende …
Meer lezen

Uitgaven studenten
Behalve collegegeld, moet u rekening houden met kosten voor levensonderhoud en verzekeringen. Gaat u op kamers, dan is …
Meer lezen

Kosten
Als u studeert aan een universiteit of hogeschool moet u collegegeld betalen. Er zijn 2 soorten collegegeld: het …
Meer lezen

Soort opleidingen HBO
Hieronder een lijst van alle opleidingen die gevolgd kunnen worden. …
Meer lezen