Studiefinanciering

Gaat u een beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen? Of studeren aan een erkende hogeschool of universiteit? En bent u nog geen 30 jaar? Dan kunt u studiefinanciering aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Sinds 1 september 2015 is de studiefinanciering in het hoger onderwijs veranderd. Een leenmogelijkheid (studievoorschot) heeft de basisbeurs vervangen. De aanvullende beurs en de ov-jaarkaart blijven wel bestaan. Voor mbo-studenten blijft de basisbeurs bestaan. Vanaf 2017 hebben mbo-studenten onder 18 jaar recht op een ov-jaarkaart.

Studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit 4 onderdelen: lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Lening, reisproduct en collegegeldkrediet zijn er voor iedereen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van uw ouders. Studiefinanciering werkt anders als u nog onder het oude stelsel van studiefinanciering valt.

Studiefinanciering: lening of gift

Uw studiefinanciering is een lening die u na je studie moet terugbetalen. Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden.U moet dan binnen 10 jaar uw diploma behalen, gerekend vanaf uw 1e maand studiefinanciering. Hoeveel jaren aanvullende beurs een gift worden, hangt af van de waarde van uw diploma. Behaalt u geen diploma, dan moet u alles terugbetalen. Behalve de aanvullende beurs in uw eerste 5 maanden studiefinanciering. Die mag u altijd houden.