Opleidingen

Alle wettelijk erkende opleidingen van universiteiten en hogescholen vindt u in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Opname in dit register kan alleen na erkenning door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Op de website Studiekeuze123 vindt u informatie over de kwaliteit van opleidingen.

Erkende opleidingen hoger onderwijs

De NVAO erkent opleidingen in het hoger onderwijs. De opleiding krijgt een keurmerk als de NVAO de kwaliteit van de opleiding heeft goedgekeurd. In de databank van de NVAO kunt u nakijken of een opleiding in het hoger onderwijs voldoet aan de wettelijke basiskwaliteit en een erkenning heeft gekregen. Na 6 jaar kijkt de NVAO opnieuw naar de kwaliteit van de opleiding. Een opleiding verliest zijn erkenning als de kwaliteit niet meer voldoet. Niet erkende opleidingen mogen geen erkende diploma’s afgeven.

Soorten erkende opleidingen hoger onderwijs

Er zijn 2 soorten erkende onderwijsinstellingen:

Studeren aan niet-erkende opleiding

Is een opleiding niet erkend, dan heeft dit gevolgen voor uw diploma, titel en studiefinanciering:

  • Zonder het keurmerk van de NVAO mogen opleidingen geen wettelijk beschermde getuigschriften of diploma’s afgeven.
  • Afgestudeerden aan een niet-erkende opleiding mogen geen juridisch beschermde titel voeren.
  • U krijgt alleen studiefinanciering als de opleiding van uw keuze is erkend en geld krijgt van de overheid. Een bachelor- of masteropleiding krijgt alleen geld van de overheid als deze is opgenomen in het CROHO.

Register erkende hbo opleidingen

U kunt de status van een opleiding in het hoger onderwijs natrekken in het CROHO. Het komt voor dat instellingen zich universiteit of hogeschool noemen zonder dat ze wettelijk erkend zijn. Ook kan een erkende particuliere onderwijsinstelling zowel erkende als niet-erkende opleidingen aanbieden.