Kosten Voortgezet Onderwijs

Lesgeld voor leerlingen van 18 jaar en ouder

Leerlingen die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn en voltijds onderwijs volgen aan het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs vavo) of het mbo, betalen wel lesgeld. De hoogte wordt elk jaar vastgesteld. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft meer informatie over lesgeld voor leerlingen van 18 jaar en ouder.

Schoolboeken voortgezet onderwijs

Scholen stellen schoolboeken en lesmateriaal beschikbaar aan hun leerlingen. Ze informeren ouders welke schoolboeken en lesmaterialen zij zelf moeten aanschaffen,  bijvoorbeeld een atlas en woordenboeken.

Scholen stellen ook aangepaste schoolboeken beschikbaar: gesproken boeken, brailleboeken en vergrotingen. Deze boeken worden speciaal gemaakt voor leerlingen met een beperking (denk aan visueel gehandicapten) of voor leerlingen met dyslexie. Meer informatie over aangepaste schoolboeken is te vinden op de website van de stichting Dedicon.

Gratis schoolboeken niet afgeschaft

Het kabinet was van plan om vanaf het schooljaar 2015-2016 de gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs af te schaffen. Maar in het Begrotingsakkoord tussen D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen is afgesproken dat deze maatregel niet doorgaat. De ministerraad heeft op 15 november 2013 daarmee ingestemd.

Schoolkosten en ouderbijdrage voortgezet onderwijs

Schoolkosten zijn kosten die ouders moeten betalen. Bijvoorbeeld kosten voor gymkleding, een atlas, woordenboeken en een rekenmachine.

De school kan ook om een ouderbijdrage vragen, bijvoorbeeld voor schoolkampen, excursies en culturele activiteiten. Ouders kunnen zelf kiezen of zij hier gebruik van maken (en er dus voor willen betalen).

Gedragscode schoolkosten

Vertegenwoordigers van ouders, besturen en schoolleiders hebben samen een gedragscode voor schoolkosten ontwikkeld. Met de gedragscode worden scholen aangemoedigd om de schoolkosten inzichtelijk te maken.

Kosten schoolvervoer

Voor kinderen met een handicap is in sommige gevallen een tegemoetkoming in de kosten voor het schoolvervoer mogelijk. De school of de gemeente kan meer informatie geven over schoolvervoer