Voortgezet onderwijs

In Nederland is voortgezet onderwijs het onderwijsniveau dat volgt op het basisonderwijs en dat doorgaans gevolgd wordt vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het voortgezet onderwijs bereidt de leerling voor op verschillende soorten van hoger onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs dan wel op een maatschappelijke positie – startkwalificatie.

Studiefinanciering
U wordt 18 jaar en volgt een opleiding in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs. Voor school moet u …
Meer lezen

Opbouw Voortgezet Onderwijs
Het voortgezet onderwijs bestaat uit: een onderbouw, die begint met een brugperiode; een bovenbouw. Onderbouw …
Meer lezen

Kosten Voortgezet Onderwijs
Lesgeld voor leerlingen van 18 jaar en ouder Leerlingen die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn en voltijds onderwijs …
Meer lezen

Soort scholen
Er zijn verschillende soorten scholen voor voortgezet onderwijs. Ze onderscheiden zich door het schooltype, de …
Meer lezen