Gemeente

De gemeente is, na de Rijksoverheid en de Nederlandse provincies, de derde bestuurslaag in het Nederlandse staatsbestel. De Gemeente is verantwoordelijk voor bepaalde uitkeringen, vergunningen en registraties.

Basisregistratie personen (BRP)
Inschrijven als u in Nederland komt wonen U moet zich inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP) bij de …
Meer lezen

Klachten overheid en gemeente
Nationale ombudsman Heeft u een klacht over een overheidsinstantie, maar reageert die niet op uw klacht? Of vindt u …
Meer lezen

Uitkeringen
De Gemeente zorgt voor de Algemeen bijstand uitkering. U heeft recht op bijstand als u voldoet aan de voorwaarden. …
Meer lezen

Vergunningen
Voor bepaalde activiteiten en beroepen heeft u een vergunning nodig. U heeft bijvoorbeeld vergunningen nodig als u …
Meer lezen

Passpoort en ID kaart
Met het paspoort en de identiteitskaart (ID-kaart) kunt u zich identificeren en reizen. Het Nederlandse paspoort bevat …
Meer lezen

Inschrijvingen en registraties
U moet de volgende gebeurtenissen aangeven (melden) bij uw gemeente: Geboorte, erkenning en adoptie …
Meer lezen

Gemeentelijke taken
Met de gemeente komt u op allerlei manieren in aanraking. Om de vier jaar bij de verkiezingen voor de gemeenteraad, …
Meer lezen