Klokkenluider

Werknemer die grove wantoestanden (binnen de administratie) naar buiten brengt, evenwel pas nadat binnen de organisatie zelf geen gehoor is gegeven aan zijn klachten.

Adviespunt voor klokkenluiders
Het Adviespunt Klokkenluiders is een onafhankelijke instantie. Het adviseert (potentiële) klokkenluiders en ondersteunt hen bij de stappen die zij kunnen zetten.

Het adviespunt is er voor verontruste mensen op de werkvloer die vermoedens hebben van misstanden op of rond het werk die het maatschappelijk belang raken. Dit kunnen werknemers zijn, maar ook zzp’ers, uitzendkrachten, ex-werknemers, klanten of leveranciers. Het adviespunt richt zich daarmee op alle werkenden in Nederland, zowel binnen de overheid als het bedrijfsleven.

Het Adviespunt Klokkenluiders doet zelf geen onderzoek naar de misstand. Klokkenluiders kunnen er in alle vertrouwelijkheid aankloppen voor advies.

Huis voor klokkenluiders
Klokkenluiders kunnen in de toekomst niet meer worden ontslagen en misstanden zullen altijd worden onderzocht. Dat regelt een nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders.