Machtsmisbruik

Machtsmisbruik komt voor in alle delen van de samenleving. Van overheid tot in de zorg, onderwijs en op de werkvloer.

Klokkenluider
Werknemer die grove wantoestanden (binnen de administratie) naar buiten brengt, evenwel pas nadat binnen de organisatie …
Meer lezen

Belangenverstrengeling
Belangenverstrengeling is een conflict tussen de publieke taakuitoefening en de privébelangen van een …
Meer lezen

Klachten overheid en gemeente
Nationale ombudsman Heeft u een klacht over een overheidsinstantie, maar reageert die niet op uw klacht? Of vindt u …
Meer lezen