Wereld pandemie politiek

Wereldwijd gevecht tegen een gezamenlijke vijand, economische onzekerheid, neus-mondkapjes,1,5 meter afstandelijkheid. Is dit de realiteit die jij je 6 jaar geleden kon voorspellen? De meeste van ons niet. Volgens Ian Golding, professor Globalisering & Ontwikkeling aan de universiteit van Oxford, was dit juist wel te voorspellen. In zijn boek ‘Butterfly defect’ geeft hij aan dat een actie aan de andere kant van de wereld snel impact kan hebben in je huidige realiteit. Zo snel heeft het virus zich dus kunnen verspreiden. Hij zegt: ’Globalisering brengt zowel goede dingen mee als slechte dingen’. Vliegvelden vervoeren mensen en zijn daarom goed voor de economie. Aan de andere kant kunnen pandemieën makkelijk hierdoor verspreid worden.  Het proces van globalisering is van alle tijden en niet alleen een trend van de 21e eeuw. Bijvoorbeeld rond 1300 v.Chr. was er intensieve handel rond de Middellandse Zee en in Mesopotamië. De VOC in de 17e eeuw was ook een voorbeeld van globalisering.

Volgens Arundhati Roy (schrijfster, politiek activiste) is het doel van economische globalisering echter nooit de verbroedering van de mensheid geweest. De meest betwiste kwestie onder economen is of de huidige globalisering ertoe leidt dat rijke landen rijker worden en arme landen armer. Feit is dat globalisering niet iedereen voorspoed brengt. Met name laagopgeleiden profiteerden veel minder van de welvaart hiervan. Sinds de jaren 80 heeft de overheid zijn taak als beschermer minder op zich genomen. Dit zorgt voor de opmars van populistische partijen die snelle oplossingen bieden voor problemen van ontevreden mensen. Mensen die zich niet gehoord voelen door de overheid.

Is het dan de oplossing om terug te gaan naar een nationale samenleving en uit de EU te stappen? Wat voor impact heeft dit op de economie, samenleving en de politiek? Zorgt dat voor meer verbroedering en veiligheid? Teruggaan naar een nationalistische samenleving om vijanden, pandemieën buiten te houden om ‘veilig’ te zijn zoals populisten propageren, is hierin niet de oplossing. Het is een schijnveiligheid. De wereld in de 21e eeuw is te complex voor dit soort ‘eenvoudige’ oplossingen. Kennisoverdracht en daardoor gebruik makend van elkaars specialisaties is juist een mooie kant van globalisatie. Terugtrekken uit de EU zou daarom ook zonde zijn en heeft gevolgen voor ons land die niet te overzien zijn.

Er is zeker een rol voor de overheid om waakzaam te zijn op de effecten en risico’s van globalisering en kapitalisme. En ze dragen de verantwoordelijkheid om het klimaat en de zwakkeren van de samenleving te beschermen. Verder is de overheid ook verantwoordelijk voor de handhaving van de  kwaliteit van ons onderwijs en zorg. Daarnaast is het belangrijk dat de overheid zorg draagt voor onze nationale veiligheid. In die zin hebben ze de taak om de samenleving in balans te houden en voor gelijkheid voor iedereen te zorgen. Echter als burgers dragen we in de eerste plaats zelf de verantwoordelijkheid om ons te verbroederen en een steentje bij te dragen aan een gezonde en mooie samenleving.

Stem dan ook alsjeblieft voor partijen die goed voor Nederland zorgen én slim genoeg zijn om samenwerkingsverbanden aan te blijven gaan met andere landen. Laten we mensen om ons heen ook inspireren om wijs te zijn. Als burger kunnen we zelf ook heel goed de verantwoordelijkheid dragen om deze wereld mooier te maken. Want ons handelen heeft een groter impact dan je denkt! Denk aan ‘the butterfly effect’.

Bronnen:

Globalisering en mensenrechten – Amnesty International

VPRO tegenlicht ’the bigger picture’

Overheid moet meer oog hebben voor de verliezers van globalisering – Sociale Vraagstukken

Leave a Reply