De UWV helpt u bij het vinden van werk.

Een arbeidsdeskundige bekijkt welk werk u met uw mogelijkheden en beperkingen kunt doen. En wat u daarmee kunt verdienen. De arbeidsdeskundige kijkt bijvoorbeeld ook of u een opleiding nodig heeft.

De ‘adviseur werk’ zoekt samen met u naar manieren om werk te vinden. Hij kent de mogelijkheden voor werk in uw regio. De ‘adviseur werk’ is het vaste aanspreekpunt voor u en uw werkgever in uw re-integratietraject.

Of u een arbeidsdeskundige krijgt of een ‘adviseur werk’, hangt af van uw uitkering:

  • Heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAZ, WAO, ZW, Wajong of WGA)? Dan heeft u te maken met een arbeidsdeskundige.
  • Ontvangt u een WW-uitkering? Dan krijgt u een ‘adviseur werk’.

Bij werk.nl kunt u alles regelen.