Werken

Werknemers met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een land van de Europese Economische Ruimte (EER) mogen in Nederland werken. De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie (EU), plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Ook werknemers met de Zwitserse nationaliteit mogen in Nederland werken. Werknemers uit overige landen mogen onder bepaalde voorwaarden in Nederland werken.

Werk contract. Arbeidsovereenkomst
De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere …
Meer lezen

Ontslagrecht
Ontslagrecht sinds 1 juli 2015 Het nieuwe ontslagrecht geldt bij ontslagprocedures die op of na 1 juli 2015 zijn …
Meer lezen

Afstudeerstage
Hierbij loopt de student het laatste deel van zijn/haar studie stage (van minimaal zes weken tot een jaar). De …
Meer lezen

Werkstage
Een werkstage is een stage waarbij een werkloze met behoud van zijn/haar bijstandsuitkering werkervaring opdoet bij een …
Meer lezen

UWV
De UWV helpt u bij het vinden van werk. Een arbeidsdeskundige bekijkt welk werk u met uw mogelijkheden en beperkingen …
Meer lezen

Werk vinden
Uitzendbureaus De zogenaamde uitzendbureaus en headhunters zijn een hele goede bron voor het vinden van werk. Het …
Meer lezen