Werkstage

Een werkstage is een stage waarbij een werkloze met behoud van zijn/haar bijstandsuitkering werkervaring opdoet bij een bedrijf, gedurende drie tot zes maanden. Soms is dit zelfs een jaar. Vaak zorgt een re-integratiebureau, dat er een stageplek voor de werkzoekende wordt gevonden. Het is vaak wel de bedoeling dat de werkloze doorstroomt naar een echte betaalde baan, maar in de praktijk lukt dit vaak niet. Het bedrijf waar de werkloze stage loopt, kost het geen geld omdat het geen salaris hoeft te betalen aan de werkloze die nog gewoon zijn uitkering ontvangt. De werkloze heeft ook nog steeds een sollicitatieplicht tijdens zijn werkstage en moet zich ook houden aan de overige regels van de bijstandswet.

Wanneer een werkstage plaatsvindt in het kader van de Nederlandse regeling Loon voor uitkering, is er sprake van een reguliere arbeidsovereenkomst met een re-integratiebedrijf, waarbij de cliënt werkzaamheden in de vorm van stage verricht volgens dat arbeidscontract. Deze cliënt valt dan niet meer onder de regels van de bijstandswet omdat de uitkering in de zin van de WWB diende te worden beëindigd met ingang van het arbeidscontract.