Respijtzorg

Mantelzorg kan een zware belasting zijn en het is dan ook belangrijk dat de mantelzorger ruimte houdt voor ontspanning en tijd voor zichzelf. Maar wie neemt de mantelzorg over tijdens een weekend of vakantie? Je kunt vervangende zorg organiseren met een vrijwilliger of een betaalde zorgverlener, of tijdelijke opvang regelen. De kosten van sommige respijtzorg worden vergoed via de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Wet langdurigenzorg (Wlz), de Jeugdwet, een aanvullende ziektekostenverzekering of het Persoonsgebonden budget (Pgb)

Voor meer informatie over respijtzorg kun je o.a. terecht op de website van

Tijdvoorjezelf

Verlofregelingen mantelzorg.

Er zijn speciale verlofregelingen voor de zorg van een dierbare. Mensen met een baan kunnen maximaal twee weken per 12 maanden kort verlof nemen, of maximaal 6 weken per 12 maanden voor langdurig verlof. Bij kort verlof houdt je recht op minimaal 70% van je salaris. Dit geldt niet voor langdurig verlof. Soms kan van deze regeling worden afgeweken op basis van andere geldende afspraken. Bespreek de mogelijkheden met je werkgever en collega’s.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.