Thuiszorg

Ouderen en mensen met een beperking willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Als zij meer gezondheidsklachten krijgen, kunnen aangepaste woningen, zorg of ondersteuning thuis nodig zijn. Afhankelijk van de persoonlijke situatie, kan deze zorg aangevraagd worden bij de gemeente of via de wijkverpleegkundige. Heeft iemand 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Dan is onder voorwaarden intensieve zorg thuis mogelijk.

Voorziening voor ondersteuning thuis
Bent u onvoldoende zelfredzaam of kunt u niet goed meedoen in de maatschappij? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan …
Meer lezen

Respijtzorg
Mantelzorg kan een zware belasting zijn en het is dan ook belangrijk dat de mantelzorger ruimte houdt voor ontspanning …
Meer lezen

Wlz
De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met …
Meer lezen

WMO aanvragen
Voor de aanvraag van hulp of ondersteuning vanuit de Wmo gaat u naar het Wmo-loket van uw gemeente. De gemeente bekijkt …
Meer lezen