WMO aanvragen

Voor de aanvraag van hulp of ondersteuning vanuit de Wmo gaat u naar het Wmo-loket van uw gemeente. De gemeente bekijkt samen met u of u ondersteuning nodig heeft en in welke vorm.  De meeste gemeenten hebben hiervoor een speciaal aanmeldingsformulier

Na de aanmelding neemt de gemeente (binnen 6 weken) contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek. Behalve uzelf en de consulent(e) van de gemeente is bij voorkeur ook iemand uit uw directe omgeving (bijvoorbeeld uw mantelzorger) aanwezig. Samen wordt er gekeken waar de problemen in uw situatie liggen en wat er nodig is om deze problemen op te lossen. Ook wordt er bekeken wat familie en naasten in uw omgeving voor u kunnen betekenen, en of u al zorg/ ondersteuning krijgt vanuit andere wetten zoals bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet, Participatiewet of de Jeugdwet

Als er niemand in uw directe omgeving is die u kan bijstaan in dit gesprek, kunt u de gemeente vragen om gratis een onafhankelijke cli├źntondersteuner voor u te regelen. Hiermee kunt u voorkomen dat u door het geven van onjuiste of onvolledige informatie uw Wmo-aanvraag (deels) wordt afgewezen.

Binnen 10 dagen ontvangt u een verslag van dit gesprek dat u rustig kunt teruglezen. Dit verslag is het uitgangspunt voor de verdere stappen.