Klachten over overheid en gemeente

Als u een probleem heeft met de overheid, kunt u een klacht indienen bij de betreffende overheidsinstantie. Een taak van de overheid is om te zorgen dat alle wetten, regels en bestuurlijke procedures correct worden uitgevoerd en toegepast. Mocht u niet tevreden zijn met de antwoord of behandeling zijn er andere mogelijkheden om uw klact te laten behandelen.

Klokkenluider
Werknemer die grove wantoestanden (binnen de administratie) naar buiten brengt, evenwel pas nadat binnen de organisatie …
Meer lezen

Klachten overheid en gemeente
Nationale ombudsman Heeft u een klacht over een overheidsinstantie, maar reageert die niet op uw klacht? Of vindt u …
Meer lezen

Nationale Ombudsman
De Nationale Ombudsman onderzoekt klachten van de burger over overheidinstellingen zoals Politie, belastingdienst, …
Meer lezen